Notícies de l'Institut

FP notícies 1

Interessant article del diari de L'Hospitalet de Llobregat, on es pot veure a un dels nostres alumnes amb l'alcaldessa, entre altres informacions interessants sobre l'FP a:

FP La nueva llave laboral.

Institut Notícies

Notícia en la que es parla de l'educació a L'H al diari de L'Hospitalet, i del nou cicle de formació professional bàsica: fabricació i muntatge que fem en el nostre Institut.

Prop de 28.500 alumnes comencen el nou curs 2015-2016 a L'H

EPLAN

L’institut Llobregat adquireix la llicència del software EPLAN, per al disseny de projectes en el camp de l’enginyeria elèctrica, fluids o bé instrumentació i control.

Aquest software s’implementarà als cicles formatius a partir del proper curs 2015-2016.

Amb aquest coneixement els nostres alumnes tindran una amplia sortida al mercat de l’estàndard més utilitzat a nivell mundial.

A més de disposar del software al centre, podeu descarregar una versió per al vostre ordinador personal amb llicència per 365 dies.

reunió llibres de text

Benvolgudes famílies,

us convoquem a la reunió informativa del PROGRAMA COOPERATIU DE LLIBRES DE TEXT pel curs 2015/16 per a alumnes d'ESO, que tindrà lloc el dia 30 de juny a les 17'00h a l'edifici de Prat de la Riba 11-17.  En aquesta reunió s'informarà de les normes de funcionament  del projecte de reutilització, les dates de pagament i el compte bancari per fer la reserva dels llibres pel mes de setembre. També es tractarà de la possibilitat o no de continuïtat del programa de cara a propers cursos. Per aquest motiu la vostra assistència i implicació és especialment important.

 En cas de no poder assistir a la reunió malgrat estar interessats en el programa, us preguem que  contacteu personalment  amb nosaltres abans del dia 15 de juliol.

 

FP DUAL

L'Institut Llobregat entra a l'FP Dual en les especialitats de grau superior de:

CFGS Sistemes Electrotècnics i automàtics

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

 

L'FP DUAL son accions formatives a desenvolupar mitjançant convenis poden referir-sea: l’alternança simple en què es combina el temps de formació i el temps d’activitat en l’empresa dels alumnes, sense que comporti el reconeixement acadèmic de l’activitat, i l’alternança amb formació dual que comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes mitjançant el treball assalariat, el desenvolupament d’una beca de formació o de la formació impartida per l’empresa.
Estàs aquí:Inici